Awesome 7 Chapter 4: Lemonade

Övningen är skapad 2020-04-28 av cissantrieb. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • reply svar
 • expect förvänta sig
 • fetch hämta
 • jug kanna
 • offer erbjuda
 • scared of rädd för
 • scary otäck
 • sensible förnuftig
 • in-laws svärföräldrar
 • ghost spöke
 • sigh sucka
 • appear dyka upp
 • harmless ofarlig
 • refreshing uppfriskande
 • taste smaka
 • frown rynkad panna
 • track stig
 • guilty skyldig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/awesome-7-chapter-4-lemonade.9771721.html

Dela