Awesome 7 Chapter 1: Tracks across Australia

Övningen är skapad 2020-04-28 av cissantrieb. Antal frågor: 30.




Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tracks spår
 • journey resa
 • equipment utrustning
 • edible ätbar
 • male hane
 • female hona
 • faithful trogen
 • curl up krypa ihop
 • sleeping bag sovsäck
 • experience erfarenhet
 • routine rutin
 • injured skadad
 • firewood ved
 • tinned food konserverad mat
 • tie knyta
 • desperate desperat
 • celebrity kändis
 • frighten skrämma
 • dust damm
 • offer erbjuda
 • pleasure nöje
 • theme tema
 • prefer föredra
 • harmony harmoni
 • cruel grym
 • encounter möta
 • accident olycka
 • sorrow sorg
 • exhaustion utmattning
 • knowlegde kunskap

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/awesome-7-chapter-1-tracks-across-australia.9435200.html

Dela