Australia + Kylie's Blog

Övningen är skapad 2019-10-04 av cedvardsson. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • upptäcktes was discovered
 • ursprungligen originally
 • slav slave
 • fånge convict
 • huvudstad capital
 • kvadratkilometer square kilometres
 • ö island
 • land country
 • befolkning population
 • urinvånare i Australien Aborigine
 • första original
 • sjöman sailor
 • upptäcka discover
 • det brittiska imperiet the British Empire
 • skickade sent
 • straffånge convict
 • berömd famous
 • viktig important
 • påse, pung pouch
 • mage stomach
 • bära carry
 • sin unge their young
 • eukalyptus eucalyptus
 • ett löv a leaf
 • flera löv several leaves
 • nästan almost
 • öken desert
 • vildmark outback
 • nära near
 • granne neighbour
 • skola på distans the school of the air
 • klippa rock
 • rev reef
 • utdrag extract
 • termin term
 • påsk Easter
 • lov break
 • härlig, underbar glorious
 • avundsjuk jealous
 • kläder outfit
 • kvarsittning detention
 • roman novel
 • skydd shelter
 • verklighet reality
 • fira celebrate

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/australia--kylies-blog.9252864.html

Dela