Ausblicke 1 kap 1C

Övningen är skapad 2020-09-16 av Tyskanna. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • träffa treffen
 • Hej! (i Österrike/Sydtyskland) Grüß dich!
 • Hur mår du? Wie geht´s dir?
 • Bra, tack. Gut, danke.
 • Vad gör du? Was machst du?
 • idag heute
 • alltså also
 • jag måste ich muss
 • några pennor ein paar Stifte
 • köpa kaufen
 • Vart åker ni? Wohin fahrt ihr?
 • till stan in die Stadt
 • Kommer du med?/Vill du följa med? Kommst du mit?
 • gärna gerne
 • i eftermiddag heute Nachmittag
 • stor groß
 • födelsedagen der Geburtstag
 • t.ex. z.B
 • till exempel zum Beispiel
 • med mit
 • musiken die Musik
 • många människor viele Leute
 • flickan das Mädchen
 • där dort
 • pojken der Junge
 • toppen toll
 • snabb/skynda schnell
 • bussen der Bus
 • Nu åker vi! Los geht´s!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ausblicke-1-kap-1c.9958620.html

Dela