Atomjonernas namn

Övningen är skapad 2023-05-21 av gena. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vätejon H+
 • litiumjon Li+
 • natiumjon Na+
 • kaliumjon k+
 • berylliumjon Be2+
 • magnesiumjon Mg2+
 • kalciumjon Ca2+
 • strontiumjon Sr2+
 • bariumjon Ba2+
 • nitridjon N-3
 • oxidjon O-2
 • sulfidjon S-2
 • fluoridjon F-
 • kloridjon Cl-
 • bromidjon Br-
 • Jodidjon L-
 • Hydroxidjon OH-
 • Cyanidjon CN-
 • sulfatjon SO₄²-
 • sulfitjon SO₃²⁻
 • Nitratjon NO3-
 • Nitritjon NO₂⁻
 • Karbonatjon CO₃²⁻
 • fosfatjon PO₄³⁻
 • ammoniumjon NH₄⁺

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/atomjonernas-namn.11544956.html

Dela