Atomens Uppbyggnad (Kitas)

Övningen är skapad 2023-10-03 av Marwan_A. Antal frågor: 49.
Välj frågor (49)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Väte H
 • Helium He
 • Litium Li
 • Bor B
 • Kol C
 • Kväve N
 • Syre O
 • Fluor F
 • Neon Ne
 • Natrium Na
 • Magnesium Mg
 • Aluminium Al
 • Kisel Si
 • Fosfor P
 • Svavel S
 • Klor Cl
 • Kalium K
 • Kalcium Ca
 • Koppar Cu
 • Zink Zn
 • Brom Br
 • Silver Ag
 • Tenn Sn
 • Jod I
 • Guld Au
 • Kvicksilver Hg
 • Järn Fe
 • Vilken fysiker upptäckte elektroner (år 1896)? Thomson
 • Vem upptäckte atomkärnan med hjälp av strålning (år 1906)? Rutherford
 • Grupp 1? Alkalimetaller
 • Grupp 2? Alkaliska Jordartsmetaller
 • Grupp 3-12? Övergångsmetaller
 • Grupp 13-16? Bor/Kol/Kväve/Syre gruppen
 • Grupp 17? Halogener
 • Grupp 18? Ädelsgaser
 • Vad heter jonen (O2-)? Oxidjon
 • Vad heter jonen (N3-)? Nitridjon
 • Vad heter jonen (S2-)? Sulfidjon
 • Vad heter jonen (P3-)? Fosfidjon
 • Vilka är de lättlösliga undantagen? NaOH och KOH
 • Vilka är de svårlösliga undantagen? AgCl, BaSO4 och PbSO4
 • Vad heter Jonen (SO4)2-? Sulfatjon
 • Vad heter Jonen (CO3)2-? Karbonatjon
 • Vad heter Jonen (NO3)-? Nitratjon
 • Vad heter Jonen (PO4)2-? Fosfatjon
 • Vad heter Jonen (NH4)+? Ammoniumjon
 • Vad heter Jonen (OH)-? Hydroxidjon
 • Vad heter Jonen (NaNO3)? Natriumnitrat
 • Vad heter Jonen (Ca(NO3)2)? Kalciumnitrat

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/atomens-uppbyggnad-kitas.11615326.html

Dela