At School with Maria p42Practi

Övningen är skapad 2013-01-21 av ejmc. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • whiteboard whitboard-tavla
 • you may not du får inte
 • swear svära
 • suspended avstängd
 • short kort
 • between mellan
 • finally slutligen
 • mention nämna
 • Arts humaniora
 • drawing teckning
 • artist konstnär
 • leave school sluta skolan
 • After School Care eftermiddagsverksamhet
 • unusual ovanlig
 • look after sköta om
 • their deras
 • both båda
 • pick up plocka upp
 • fetch hämta
 • modern dancing modern dans
 • change omväxling
 • woodwork träslöjd
 • needlework syslöjd
 • High School högstadiet = junior annars gymnasiet
 • camp läger
 • great fun jätteroligt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/at-school-with-maria-p42practi.2563611.html

Dela