Así se dice

Övningen är skapad 2021-02-03 av Emelin04. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kanske A lo mejor/Quizá
 • Så är det /inte/ Así /no/ es
 • Enligt min åsikt ... En mi opinión ...
 • Jag är säker på att ... Estoy seguro/a de que ...
 • Jag tycker/tänker att ... Pienso que ...
 • Jag tycker att ... Me parece que ...
 • Det tycker jag inte Me parece que no
 • Jag tror att ... Creo que ...
 • Jag tror /inte/ det /No/ lo creo
 • Jag håller /inte/ med /No/ estoy de acuerdo
 • Jag vet inte No sé
 • Jag tycker/anser att ... Opinio que ...
 • Det är /inte/ möjligt /No/ puede ser

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/asi-se-dice.10262240.html

Dela