Artigos definidos/indefinidos

Övningen är skapad 2021-03-20 av kallewaernigen. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • the o/a/os/as
  • a/some (or one/two) um/uma/uns/umas
  • of/from + artigo definido do/da/dos/das
  • of/from + artigo indefinido dum/duma/duns/dumas
  • in + artigo definido no/na/nos/nas
  • in + artigo indefinido num/numa/nuns/numas
  • to (a) + artigo definido ao/à/aos/às
  • to (a) + artigo indefinido a um/a uma/a uns/a umas
  • by (por) + artigo definido pelo/pela/pelos/pelas
  • by + artigo indefinido por um/por uma/por uns/por umas

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/artigos-definidos-indefinidos.10356123.html

Dela