Arter juni

Övningen är skapad 2022-06-13 av moakristina. Antal frågor: 98.
Välj frågor (98)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vårfryle Luzula pilosa
 • Tuvull Eriophorum vaginatum
 • Gråstarr Carex canescens
 • Vispstarr Carex digitata
 • Klotstarr Carex globularis
 • Trådstarr Carex lasiocarpa
 • Flaskstarr Carex rostrata
 • Dystarr Carex limosa
 • Vårbrodd Anthoxantum odoratum
 • Ängskavle Alopecurus pratensis
 • Kruståtel Deschampsia flexuosa
 • Tuvtåtel Deschampsia cespitosa
 • Gröe-arter Poa spp.
 • Fårsvingel Festuca ovina
 • Revsmörblomma Ranunculus repens
 • Smörblomma Ranunculus acris
 • Daggkåpearter Alchemilla spp.
 • Kråkklöver Comarum palustre
 • Smultron Fragaria vesca
 • Hjortron Rubus chamaemorus
 • Stenbär Rubus saxatilis
 • Hallon Rubus idaeus
 • Älggräs Filipendula ulmaria
 • Kråkvicker Vicia cracca
 • Vitklöver Trifolium repens
 • Rödklöver Trifolium pratense
 • Sommargyllen Barbarea vulgaris
 • Backskärvfrö Thlaspi caerulescens
 • Bergsyra Rumex acetosella
 • Ängssyra Rumex acetosa
 • Rödblära Silene dioica
 • Vitpyrola Pyrola rotunddifolia
 • Blåbär Vaccinium myrtillus
 • Lingon Vaccinium vitis-idaea
 • Odon Vaccinium uliginosum
 • Tranbär Vaccinium oxycoccos
 • Ljung Calluna vulgaris
 • Rosling Andromeda polifolia
 • Skvattram Rhododendron tomentosum
 • Kråkbär Empetrum nigrum
 • Jordreva Glechoma hederacea
 • Ängskovall Melampyrum pratense
 • Skogskovall Melampyrum sylvaticum
 • Röllika Achillea millefolium
 • Kattfot Antennaria dioca
 • Gullris Solidago virgaurea
 • Maskros Taraxacum sp.
 • Gråfibbla Pilosella officinarum
 • Hundkex Anthriscus sylvestris
 • Strätta Angelica sylvestris
 • Åkerfräken Equisetum arvense
 • Ängsfräken Equisetum pratense
 • Skogsfräken Equisetum sylvaticum
 • Sjöfräken Equisetum fluviatile
 • Hultbräken Phegopteris connectilis
 • Majbräken Athyrium filix-femina
 • Ekbräken Gymnocarpium dryopteris
 • Strutbräken Matteuccia struthiopteris
 • Nordbräken Dryopteris expansa
 • Revlummer Lycopodium annotium
 • Brännässla Urtica dioica
 • Pors Myrica gale
 • Harsyra Oxalis acetosella
 • Viol Viola spp.
 • Kärrviol Viola plaustris
 • Skogsnäva Geranium sylvaticum
 • Mjölke Chamerion
 • Hönsbär Cornus suecica
 • Skogsstjärna Trientalis europaea
 • Skogsförgätmigej Myosotis sylvatica
 • Ormbär Paris quadrifolia
 • Liljekonvalj Convallaria majalis
 • Ekorrbär Maianthemum bifolium
 • Groblad Plantago major
 • Vattenklöver Menyanthes trifoliata
 • Linnea Linnaea borealis
 • Gul fetknopp Sedum acre
 • Dvärgbjörk Betula nana
 • Sileshår Drosera spp.
 • Stormåra Galium album
 • Blåslav Hypogymnia physodes
 • Fönsterlav Cladonia stellaris
 • Grå renlav Cladonia rangiferina
 • Gulvit renlav Cladonia arbuscula
 • Islandslav Cetraria islandica
 • Tagellavar Bryoria spp.
 • Skägglavar Usnea spp.
 • Husmossa Hylocomium splendens
 • Väggmossa Pleurozium schreberi
 • Kammossa Ptilium crista-castrensis
 • Gräshaksmossa Rhytidiadelphus squarrosus
 • Kranshakmossa Rhytidiadelphus triquetrus
 • Kvastmossor Dicranum spp.
 • Björnmossa Polytrichum commune
 • Myrbjörnmossa Polytrichum strictum
 • Granvitmossa Sphagnum girgensohnii
 • Rostvitmossa Sphagnum fuscum
 • Praktvitmossa Sphagnum divinum

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/arter-juni.10976691.html

Dela