Argumentationsfel

Övningen är skapad 2018-10-15 av 3schow. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Petitio principii, cirkelargument Den ifrågasatta satsen är stödet för den ifrågasatta satsen
 • Straw man fallacy Tilldelar motståndaren en åsikt som denne inte har och argumenterar mot den åsikten
 • Humes lag Argumenterar för en böra-slutsats med endast vara-premisser
 • Red herring Hastigt byte av ämne som inte är relevant för att förleda sin motståndare
 • Ad hominem Personangrepp
 • Tu quoque En sorts ad hominem- men du då
 • Ad baculum Hotargument som ej är relevant för sakfrågan
 • Equivocation, betydelseglidning Använder ett mångtydigt ord
 • Ad populum Känsloargument
 • Ad miseriocardiam Väcka medlidande
 • Ad igorantiam Argumenterar för att något är sant baserat på att det aldrig har baserats falskt
 • Ad verecundiam Auktoritetsargument
 • Slippery slope En lugn sak kommer leda till det ena som kommer leda till det tredje

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/argumentationsfel.8576479.html

Dela