Argumentation fraser

Övningen är skapad 2019-05-09 av petraa. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • take for example ta till exempel
  • the way I see it som jag ser det
  • let me give you an example låt mig ge dig ett exempel
  • I must say jag måste säga
  • in my opinion enligt min åsikt
  • in other words med andra ord
  • yes, but surely javisst, men
  • put it this way annorlunda uttryckt
  • it seems to me det verkar enligt mig
  • if you ask me om du frågar mig
  • I´m convinced that jag är övertygad att
  • I´m absolutely certain jag är verkligen säker
  • It´s quite possible det är mycket möjligt
  • how shall I put it? hur ska jag säga?
  • I can assure you jag kan försäkra dig
  • I really think jag tror faktiskt
  • personally, I believe that jag tror personligen att
  • I´m sure I´m right in saying jag är säker på att jag har rätt när jag säger
  • what I mean is vad jag menar är
  • as far as I´m concerned vad mig beträffar
  • I agree but jag håller med men
  • I disagree because jag håller med därför att

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/argumentation-fraser.9071112.html

Dela