Arabiska första

Övningen är skapad 2022-03-02 av elso04001. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • هو han
 • هم de
 • انت du
 • انتم ni alla
 • انا jag
 • نحن vi
 • عذاب straff
 • سبيل väg
 • امر befallning
 • مال rikedom
 • قمر måne
 • نجم stjärna
 • اليم smärtsam
 • وجه ansikte
 • امة nation
 • نذير varnare
 • قرية by
 • هولا dessa
 • إلي till
 • على
 • بعض vissa
 • بعد efter
 • قبل före

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/arabiska-forsta.10869987.html

Dela