Antibiotikaresistens

Övningen är skapad 2018-05-16 av patrikfridh. Antal frågor: 5.
Välj frågor (5)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Inaktivering av antibiotika innan den når sitt mål ß-laktamer
  • Antibiotika kommer inte in i cellen på grund av ändrad cellpermeabilitet Karbapenem
  • Antibiotika pumpas aktivt ut ur cellen Tetracykliner
  • Förändring av målet så att antibiotikumet inte längre kan göra skada Rifampicin
  • Förvärvande av en alternativ metabol funktion som kan utföra den reaktion som hämmas av antibiotika Trimetoprim och Sulfonamid

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/antibiotikaresistens.8251783.html

Dela