Ännu fler småord Genau 3 s 142-143.

Övningen är skapad 2022-01-15 av nilatyskan. Antal frågor: 44.
Välj frågor (44)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ab bort/ iväg
 • bitte tack/ snälla
 • dagegen däremot
 • darüber om det
 • dazu därtill/ till detta
 • dazwischen däremellan
 • deshalb därför
 • einmal en gång/ någon gång
 • etwas något
 • falsch fel
 • fast nästan
 • fertig klar
 • früh tidig/ tidigt
 • früher tidigare
 • gar nichts ingenting alls
 • gestern i går
 • heute i dag
 • hinten bakom
 • in i/ inom
 • minus minus
 • morgen i morgon
 • morgens på morgonen
 • niemand ingen
 • noch etwas en sak till
 • oben uppe
 • plus plus
 • rückwärts baklänges
 • selber själv
 • selbst själv
 • sogar till och med
 • spät sen
 • spätestens senast
 • total total
 • um om/omkring
 • ungerade ojämn
 • unterwegs på väg
 • vorgestern i förrgår
 • vorwärts framlänges
 • weg borta
 • weil eftersom
 • weiter vidare
 • wenn när/ om
 • zu att/ för
 • zurzeit just nu/ för närvarande

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/annu-fler-smaord-genau-3-s-142-143.10785305.html

Dela