Ännu fler igen småord Genau 4 s 173-174

Övningen är skapad 2022-01-15 av nilatyskan. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • an på/ vid
 • auf på/ i/ till/ över/ mot
 • außer utom
 • bloß endast/ bara
 • dahinter bakom
 • daran vid/ på
 • deshalb därför
 • für för
 • halb halv/ till hälften
 • hinter bakom
 • inzwischen under tiden/ sedan dess
 • jedenfalls i varje fall/ hur som helst
 • kaum knappast/ knapp/ nästan
 • mitten mitt på/ mitt
 • neuerdings på senare tid
 • nie aldrig
 • normalerweise vanligtvis
 • ohne utan
 • quer på tvären
 • quasi så att säga
 • raus ut
 • trotzdem ändå/ fastän
 • unter under
 • voll full av
 • vor före/ innan/ framför
 • zufällig tillfällig/ händelsevis
 • zwischen mellan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/annu-fler-igen-smaord-genau-4-s-173-174.10785310.html

Dela