Annat

Övningen är skapad 2020-06-20 av HannisKarlsson. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Glasört Salicornia europea
 • Ormtunga Ophioglossum vulgatum
 • Ekbräken Gymnocarpium dryopteris
 • Pepparrot Armoracia rusticana
 • Gråbo Artemisia vulgaris
 • Sjöfräken Equisetum fluviatile
 • Groblad Plantago major
 • Låsbräken Botrychium lunaria
 • Gaffelbräken Asplenium septentrionale
 • Revlummer Lycopodium annotinum
 • Örnbräken Pteridum aquilium
 • Skogsfräken Equisetum sylvaticum
 • Bläddra Urticularia sp.
 • Åkerfräken Equisetum arvense
 • Rundsilkeshår Drosera rotundifolia
 • Träjon Dryopteris flixi-mas
 • Majbräken Athyrium filix-femina
 • Kärleksört Hylotelephium telephium

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/annat.9818003.html

Dela