Animals on the Move

Övningen är skapad 2021-10-14 av Margri. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • at a speed of med en hastighet av
 • huge jättestor
 • massive kraftig
 • deadly dödlig
 • claws klor
 • spend tillbringa
 • climb klättra
 • rest vila
 • hind legs bakben
 • exhausted utmattad
 • considderably betydligt
 • unlikely osannolikt
 • put up a fight stå emot, börja slåss
 • protect skydda
 • predator rovdjut
 • disadvantage nackdel
 • advantage fördel
 • mammal däggdjur

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/animals-on-the-move.10659701.html

Dela