Animal cell

Övningen är skapad 2023-02-24 av Zjelvgren. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Nucleus DNA storage
 • Mitochondrion Energy production
 • Smooth Endoplasmic Reticulum Lipid production: detoxification
 • Rough Endoplasmic Reticulum Protein production: in particular for export out of the cell, associated with ribosomes.
 • Golgi apparatus Protein modification and export
 • Peroxisome Lipid destruction: contains oxidative enzymes
 • Lysosome Protein destruction
 • Nuclear envelope Membrane enclosing the nucleus, protein-lined pores allow material to move in and out.
 • Chromatin DNA + associated proteins
 • Nucleolus Condensed region where ribosomes are formed
 • Cytoskeleton Microtubules: form the mitotic spindle and maintain cell shape
 • Centrosome Microtubule organizing center
 • Intermediate Filaments Fibrous proteins that hold organelles in place
 • Microfilaments Fibrous proteins: form the cellular cortex

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/animal-cell.11433557.html

Dela