Andningssystemet

Övningen är skapad 2020-11-19 av ChristinaHanna. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • näshåla cavum nasi
 • munhåla cavum oris
 • svalg pharynx
 • struplock epiglottis
 • struphuvudet larynx
 • stämband plicae vocalis
 • luftstrupe trachea
 • huvudbronk bronchus principalis
 • lunga pulm
 • lungor pulmones
 • lungblåsor alveoli
 • lungsäck pleura
 • inre lungsäcksvägg pleura viscerale
 • yttre lungsäcksvägg pleura parietale
 • matstrupe esofagus
 • magsäck ventriculus

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/andningssystemet.10141727.html

Dela