Anatomiska plan

Övningen är skapad 2021-09-14 av evelinadahlberg. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Sagitalplan Delar kroppen i höger respektive vänster halva.
  • Vilken rörelse sker i sagitalplan? I sagitalplan sker flexion- extension
  • Frontalplan Delar kroppen i en främre respektive bakre del
  • Vilken rörelse sker i frontalplan? I frontalplanet sker abduktion, adduktion och lateral flexion
  • Horisontalplan Delar kroppen i en övre respektive nedre del
  • Vilken rörelse sker i horisontalplanet? I horisontalplanet sker rotationsrörelser

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/anatomiska-plan.10565450.html

Dela