Anatomiska lägesbeskrivningar

Övningen är skapad 2017-12-04 av patrikfridh. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Superiort Uppåt, övre
 • Kranialt Uppåt, mot skallen
 • Inferiort Nedåt, nedre
 • Kaudalt Nedåt, mot svanskotan
 • Distalt Belägen bort från extremitetens infästning i bål
 • Proximalt Belägen närmre extremitetens infästning i bål
 • Lateralt Bort från kroppens mittlinje
 • Medialt Mot kroppens mittlinje
 • Posteriort Bakåt, bakre
 • Dorsalt Bakåt, mot ryggen
 • Anteriort Framåt, främre
 • Ventralt Framåt, mot buksidan
 • Superficialt Ytligt på kroppen
 • Profunt Djupt i kroppen
 • Parietalt Ytterväggen av kropphålorna, mot utsidan
 • Visceralt Täcker organen i kroppshålorna
 • Bilateralt Tvåsidig
 • Unilateralt Ensidig
 • Ipsilateralt Belägen på samma sida av kroppen
 • Kontralateralt Belägen på motsatt sida av kroppen
 • Sinister Vänster
 • Dexter Höger
 • Rostralt Framåt, mot näsan eller skallen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/anatomiska-lagesbeskrivningar.7864340.html

Dela

Annonser