Anatomiska förkortningar 2

Övningen är skapad 2017-12-04 av patrikfridh. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • A. Arteria (artär)
 • Aa. Arteriae (artärer)
 • Art. Articulatio (led)
 • Artt. Articulationes (leder)
 • V. Vena (ven)
 • Vv. Venae (vener)
 • M. Musculus (muskel)
 • Mm. Musculi (muskler)
 • N. Nervus (nerv)
 • Nn. Nervi (nerver)
 • R. Ramus (gren)
 • Rr. Rami (grenar)
 • Gl. Glandula (körtel)
 • Gll. Glandulae (körtlar)
 • Nl. Nodulus lymphaticus (lymfknuta)
 • Nll. Noduli lymphatici (lymfknutor)
 • C. Vertebra cervicalis (halskota)
 • Ggl. Ganglion (typ av senknuta)
 • L. Vertebra lumbalis (ländkota)
 • Lig. Ligamentum (ligament)
 • Ligg. Ligamenta (ligamenten)
 • Nc. Nucleus (cellkärna, nervcellsanhopning i hjärnan)
 • Th. Vertebra thoracicae (bröstkota)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/anatomiska-forkortningar-2.7864801.html

Dela