Anatomi

Övningen är skapad 2023-05-01 av Aler13. Antal frågor: 49.
Välj frågor (49)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Axelmuskeln Musculus deltoideus
 • Skulderhöjarmuskeln Levator Scapulae
 • Kappmuskeln Trapezius
 • Rotatorkuffen (3 fram 1 baksida) Supraspinatus, Infraspinatus, Teres Minor och Subscapularis
 • Muskeln under skulderbladsåsen Infraspinatus
 • Stora runda muskeln Teres Major
 • Rutmuskeln Rhomboideus
 • Breda ryggmuskeln Latissimus Dorsi
 • Raka ryggmuskeln Erector spinae
 • Stora bröstmuskeln Pectoralis Major
 • Lilla bröstmuskeln Pectoralis Minor
 • Biceps Musculus biceps brachii
 • Triceps Triceps brachii
 • Underarmsmuskeln Brachioradialis
 • Främre sågtandade muskeln Serratus anterior
 • Raka bukmuskeln Rectus abdominis
 • Yttre sneda magmuskeln Obliquus externus abdominis
 • Inre sneda magmuskeln Obliquus internus abdominis
 • Tvära bukmuskeln Transversus abdominis
 • Lårfascians spännare Tensor Fascia Latae
 • Höftböjarmuskeln Iliopsoas
 • Skräddarmuskeln Musculus sartorius
 • Benets inåtförare (5st) Adductores
 • Främre lårmuskeln (4st) Quadriceps Femoris
 • Främre skenbensmuskeln tibialis Anterior
 • Stora sätesmuskeln Gluteus maximus
 • Mellersta sätesmuskeln Gluteus medius
 • Lilla sätesmuskeln Gluteus minimus
 • Bakre lårmuskeln (3st) Hamstrings (biceps femoris)
 • Ytliga vadmuskeln Gastrocnemius
 • Djupa vadmuskeln Soleus
 • skalle cranium
 • skulderblad scapula
 • överarmsben humerus
 • revben costae
 • armbågsben ulna
 • strålben Radius
 • höftben Os coxae
 • lårben Femur
 • knäskål Patella
 • skenben Tibia
 • vadben Fibula
 • hälben Calcaneus
 • nyckelben Clavicula
 • bröstben Sternum
 • ryggrad Columna vertebralis
 • blygdbenet Os pubis
 • korsben Os sacrum
 • sittben Os ischii

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/anatomi.11515434.html

Dela