Anatomi tenta 2

Övningen är skapad 2020-10-24 av IdaI. Antal frågor: 100.
Välj frågor (100)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hjärnan encephalon
 • storhjärnan cerebrum
 • mellanhjärnan diencephalon
 • mitthjärnan mesencephalon
 • hjärnbrygga pons
 • förlängda märgen medulla oblongata
 • lillhjärnan cerebellum
 • hjärnbalk corpus callosum
 • hypofysen hypophysis
 • talamus thalamus
 • hypotalamus hypothalamus
 • inre kapsel capsula interna
 • reticulära formationen formatio reticularis
 • pannlob lobus frontalis
 • hjässlob lobus parietalis
 • tinninglob lobus temporalis
 • nacklob lobus occipitalis
 • sidofåran sulcus lateralis
 • primärt motoriskt centrum gyrus precentralis
 • primärt sensoriskt centrum gyrus postcentralis
 • främre språkcentrum brokas area
 • bakre språkcentrum wernickes area
 • senhinnan/hårda hjärnhinnan dura mater
 • åderhinnan/mjuka hjärnhinnan pia mater
 • spindelvävshinnan arachnoidea
 • subaraknoidalrummet subarachnoidalrum
 • övre mittställda blodledaren sinus sagittalis superior
 • nedre mittställda blodledaren sinus sagittalis inferior
 • stora hjärnskäran falx cerebri
 • inre halsartär a. carotis interna sin/dx
 • basartär a. basilaris
 • ryggradsartär a. vertebralis sin/dx
 • hjärnans artärcirkel circulus arteriosus cerebri
 • främre hjärnartär a. cerebri anterior
 • mellersta hjärnartär a. cerebri media
 • bakre hjärnartär a. cerebri posterior
 • sidoventriklarna ventriculus lateralis sin/dx
 • hjärnakvedukt aqueductus cerebri
 • plexus choroideus plexus choroideus
 • tredje hjärnventrikeln ventriculus tertius
 • fjärde hjärnventrikeln ventriculus quartus
 • spinal nerver (31 par) nervus spinalis
 • spinalganglion ganglion spinale
 • armens nervfläta plexus brachialis
 • armhålenerv n. axillaris
 • radialnerv n. radialis
 • ulnarnerv n. ulnaris
 • mediannerv n. medianus
 • länd- och korsryggsnerverna plexus lumbosacralis
 • femoralnerv n. femoralis
 • ischiasnerv n. ischiadicus
 • skenbensnerv n. tibialis
 • vadbensnerv n. fibularis
 • "kringströvande" nerven n. vagus
 • ansiktsnerven n. facialis
 • balans och hörselnerven n. vestibulocochlearis
 • trillingnerven n. trigeminus
 • ögonrörelsenerven n. oculomotorius
 • synnerven n. opticus
 • hypofysens framlob adenohypofysen
 • hypofysens baklob neurohypofysen
 • sköldkörteln glandula thyroidea
 • bisköldkörtlar glandulae parathyroideae
 • binjurar glandulae suprarenales
 • binjurebark cortex glandulae suprarenalis
 • binjuremärg medulla glandula suprarenalis
 • bukspottkörteln pancreas
 • yttre hörselgången meatus acusticus externus
 • trumhinnan membrana tympani
 • trumhålan cavum tympani
 • hammaren malleus
 • städet incus
 • stigbygeln stapes
 • örontrumpeten tuba auditiva
 • snäckan cochlea
 • den övre kanalen scala vestibuli
 • den mellersta kanalen ductus cochlearis
 • den nedre kanalen scala tympani
 • förgården vestibulum
 • hinnsäckarna otolitorganen (utriculus, sacculus)
 • tre båggångarna canalis semicircularis
 • ögonbulben bulbus occuli
 • senhinnan sclera
 • hornhinnan cornea
 • åderhinnan choroidea
 • cilarkroppen corpus ciliare
 • regnbågshinnan iris
 • näthinnan retina
 • centralgropen fovea centralis
 • blinda fläcken optic disc
 • glaskroppen corpus vitreum
 • främre kammaren camera anterior bulbi
 • bakre kammaren camera posterior bulbi
 • slemhinna conjunctiva
 • schlemms kanal schlemms kanal
 • tårkörteln glandula lacrimalis
 • tårgången ductus nasolacrimalis
 • ryggmärg medulla spinalis
 • centralfåran sulcus centralis
 • tre blåsor i utvecklingen, skriv i ordningen, framhjärnan, mitt hjärnan, bakhjärnan prosencephalon, mesencephalon, rhombencephalon

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/anatomi-tenta-2.10073809.html

Dela

Annonser