Anatomi tenta 1

Övningen är skapad 2020-10-19 av IdaI. Antal frågor: 92.
Välj frågor (92)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kappmuskeln m. trapezius
 • breda ryggmuskeln m. latissimus dorsi
 • stora bröstmuskeln m. pectoralis major
 • raka bukmuskeln m. rectus abdominis
 • inre sneda bukmuskeln m. obliquus internus abdominis
 • yttre sneda bukmuskeln m. obliquus externus abdominis
 • tvärgående bukmuskeln m. transversus abdominis
 • halsens sneda muskeln / stora nickmuskeln m. sternocleidomastoideus
 • deltamuskeln m. deltoideus
 • tvåhövdade armmuskeln m. biceps brachii
 • trehövdade armmuskeln m. triceps brachii
 • armböjaren m. brachialis
 • arm och strålbensmuskeln m. brachio radialis
 • stora sätesmuskeln m. gluteus maximus
 • mellersta sätesmuskeln m. gluteus medius
 • fyrhövdade lårmuskeln m. quadriceps femoris
 • trehövdade vadmuskeln m. triceps surae
 • höft - ländmuskeln m. iliopsoas
 • lårbenet femur
 • lårbenshuvud caput femoris
 • lårbenshals collum femoris
 • utskott - muskelfäste (1) trochanter major
 • utskott - muskelfäste (2) trochanter minor
 • skenbenet tibia
 • vadbenet fibula
 • inre fotknöl malleolus medialis
 • yttre fotknöl malleolus lateralis
 • vristens ben ossa tarsi (7st)
 • mellanfotsbenet ossa metatarsalia - metatarsus
 • hälbenet calcaneus
 • språngbenet talus
 • laterala sidoligamentet lig. collaterale laterale
 • mediala sidoligamentet lig. collaterale mediale
 • knäskålsbandet lig. patellae
 • bakre korsband lig. crusiatum posterius
 • främre korsband lig. crusiatum anterius
 • laterala minsiken meniscus lateralis
 • mediala menisken meniscus medialis
 • knäskål patella
 • pannben os frontale
 • nackben os occipitale
 • hjässben os parietale
 • kilbenet os sphenoidale
 • tinningbenet os temporale
 • okbenet os zygomaticum
 • överkäksbenet maxilla
 • underkäken mandibula
 • stora nackhålet foramen magnum
 • halskotor vertebrae cervicales (7st)
 • bröstkotor vertebrae thoracicae (12st)
 • lumbalkotor vertebrae lumbales (5st)
 • sacralkotor - korsben vertebrae sacrales (5st) - os sacrum
 • svanskotor - svansben vertebrae coccyges (5st) - os coccygis
 • översta halskotan atlas
 • andra halskotan axis
 • kotkropp corpus vertebralis
 • kotbåge arcus vertebrae
 • taggutskott processus spinosus
 • ryggmärgskanalen foramen vertebralis
 • mellankotsskivan discus intervertebralis
 • revben sing/pl costa/costae
 • revbensbrosk cartilago costae
 • bröstben sternum
 • handtaget manubrium sterni
 • kroppen corpus sterni
 • svärdspetsen processus xiphoideus
 • nyckelben clavicula
 • skulderblad scapula
 • skulderhöjden acromion
 • överarmen humerus
 • överarmsbenets huvud caput humeri
 • anatomiska halsen collum anatomicum humeri
 • kirurgiska halsen collum chirurgicum humeri
 • strålbenet radius
 • armbågsbenet ulna
 • handloven ossa carpi (carpus) (9st)
 • mellanhandsbenet ossa metacarpalia
 • finger digitus
 • tummen pollex
 • båtbenet os scaphoideum
 • höftben (2st) os coxae
 • tarmben os ilium
 • sittben os ischii
 • blygdben os pubis
 • främre övre tarmbenstaggen spina iliaca anterior superior (SIAS)
 • broskfog - symfysen symphysis pubica
 • bröstkorg thorax
 • hand manus
 • bäckenet pelvis
 • skallen cranium
 • ryggraden columna vertebralis
 • kota vertebra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/anatomi-tenta-1.9956561.html

Dela