Anatomi prov 1

Övningen är skapad 2020-11-20 av Sofiejohnsen. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • läran om kroppens uppbyggnad anatomi
 • läran om kroppens funktioner fysiologi
 • läran om vävnad histologi
 • vad är en människa? energi - atom - molekyl - cell - vävnad - organ - organsystem - organism
 • för att den kan föröka sig och ta upp information varför anses cellen levande?
 • en förutsättning för att cellen ska fungera är tempteratur, salthalt, syre, näring, vatten, föda
 • cellen anpassas för att ta hand om en specifik uppgift differentiering
 • celler som inte fått nån uppgift än? stamceller/omogna celler
 • kroppens minsta cell? röda blodkroppar
 • kroppens största cell äggcell
 • vart hittar vi DNA:t cellkärnan
 • "hemmamiljö" där cellen vill vara homoeostas
 • kräver ingen energi, sker pga koncentrationsskillnaden passiv transport
 • diffusion "utspridning" cellen delas jämt
 • osmotiskt tryck fungerar som en motor till diffusionen
 • Faciliterad diffusion diffusion av en substans över t.ex. ett cellmembran med hjälp av specifika membranproteiner.
 • aktiv transport energikrävande, t ex natrium kalium pumpen
 • organeller cellens egna små organ
 • Desoxyribo Nucleic Acid DNA

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/anatomi-prov-1.10144010.html

Dela