Analys, p-sektion

Övningen är skapad 2023-08-21 av alfarraj. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Absolutbeloppsfunktionen lxl= x om x>0 och -x om x<0
 • Definitionsmängd mängden alla möjliga x (invärden) i en funktion
 • Värdemängd Mäng av alla funktionsvärden
 • Funktionsgraf Mängd av alla punkter i grafen
 • Begränsad funktion En funktion vars absolutbelopp av värdemängden är mindre än eller lika ett annat större tal
 • Udda funktion f(-x) = -f(x)
 • Jämn funktion f(-x) = f(x)
 • Styckvis definierad funktion En funktions som definieras olika beroende av värdet av x, exempel på det är absolutbeloppsfunktionen
 • Sammansatt funktion Funktion som bildas genom att sätta in en funktion i en annan och bilda en ny funktion
 • Klassen av elementära funktioner Polynom-, trigonometriska-, inversa trigonometriska-, exponentiella-, rationella-, potens-, logaritm- funktioner och alla dess kombinationer
 • Enpunktsformel y-y1= k(x-x1)
 • Standard form av parabol med vertex (0, 0) y= x²/4p där (0, p) är fokuspunkten och y=-p är ekvationen för den perpendikulära linjen till grafen av parabolen
 • Standard form av parabol vid byte av x med y x=y²/4p där fokuspunkten är (p, 0) och linjensekvation är y=-p
 • Förflyttning av parabol till höger på x-axeln x-c där c>0
 • Förflyttning av parabol till vänster på x-axeln x+c c>0
 • Förflyttning av parabol till uppåt på y-axeln y-c c>0
 • Förflyttning av parabol till neråt på y-axeln y+c c>0
 • Hyperbol x²/a² - y²/b² = 1

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/analys-p-sektion.11566202.html

Dela