amigo e)

Övningen är skapad 2021-05-26 av Faepmie1. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • joptse soppa
 • loese lax
 • dååpmehke öring
 • doerske torsk
 • siltie sill
 • Månnoeh sïejmes. Vi två är överens!
 • okse dörr
 • tjïehtjele rum
 • vïedtje vägg
 • klaase fönster
 • lyjhkedh V att tycka om
 • im lyjhkh jag tycker inte om
 • vitnedh VI att vinna
 • dassedh IV att tappa/förlora/mista
 • Manne dej gïelem lïereminie. Jag håller på att lära mig deras språk.
 • Gåessie datne bååstede båatah? När kommer du tillbaka?
 • Mejtie guhte daej stovline tjahkan? Är det någon som sitter på dom här stolarna?
 • vietjere hammare
 • saakoe såg
 • späjhkere spik
 • tåangke tång

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/amigo-e.10441839.html

Dela