Amigo d)

Övningen är skapad 2021-05-24 av Faepmie1. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Mejtie jïjnjh almetjh desnie? Finns det många människor där?
  • nomme namn
  • hïejhtes-nomme efternamn
  • reakedsbiejjie födelsedag
  • reakedssïjje födelseplats
  • Daate dutnjien. Det här är till dig.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/amigo-d.10439178.html

Dela