Amigo c)

Övningen är skapad 2021-05-24 av Faepmie1. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Sïjhth mannine daanhtsodh? Vill du dansa med mig?
 • sjædtoeh örter
 • krodth kryddor
 • Nåå nåå annjevasth! Hej då vi ses snart igen!
 • Bielie tæjmosne vualkam. Jag åker om en halvtimme.
 • tjïjhtjede sjunde
 • gaaktsede åttonde
 • åktsede nionde
 • låhkede tionde
 • övteben våhkoen förra veckan
 • båetijen våhkoen nästa vecka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/amigo-c.10439170.html

Dela