American Dreams

Övningen är skapad 2019-09-08 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vidsträckt vast
 • bergskedja mountain range
 • folkstam tribe
 • skörd, grödor crops
 • återhämta recover
 • brödraskap brotherhood
 • förtryck oppression
 • förändra transform
 • oas oasis
 • döma judge
 • innehåll content
 • personlighet character
 • inta occupy
 • svält starvation
 • fullgöra, tillfredsställa fulfill
 • bild image
 • öde destiny
 • rikedom, förmögenhet prosperity
 • främja promote
 • cynism cynicism
 • tvivel doubts

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/american-dreams.9196276.html

Dela

Annonser