Amadeus, Maximilian und Maya

Övningen är skapad 2019-09-17 av cissantrieb. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • alt gammal
 • Monate månader
 • ich liebe jag älskar
 • süß söt
 • manchmal ibland
 • schläft sover
 • er han
 • Bett säng
 • spielt leker
 • dann
 • bellt skäller
 • frisst äter
 • nicht inte
 • Fleisch kött
 • Schuhe skor
 • tanzt dansar
 • hier här
 • seine hans
 • auch också
 • Kartoffeln potatis

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/amadeus-maximilian-und-maya.8781624.html

Dela