Ámadajukeahtta

Övningen är skapad 2021-11-06 av HannaStroh. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jállu järv, modig
 • mastige något, neg.
 • fal ju,
 • guhkkineret långtifrån
 • láđasmánnu fullmåne
 • čuovggádat klart väder, fint väder
 • guovdilis mitt på
 • njiedjat gå ner, stiga ner
 • geaidnu väg
 • sullii ungefär
 • gobmi spöke
 • baicca hellre
 • bilkidit håna
 • jallašit anse som dum, narra
 • seavdnjatárggit mörkrädd
 • šiggut tysta, hyssja
 • cuiggodit tillrättavisa
 • lohkat säga
 • neahkameahttun övernaturligt väsen
 • hástalit locka, utmana
 • badjelgeahččat ringakta, nedvärdera
 • bievla barmark
 • mánoheahpi månsken

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/amadajukeahtta.10698966.html

Dela