Alles Deutsch 7 Kap 3A

Övningen är skapad 2021-11-25 av Tyskanna. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Was machst du? Vad gör du?
 • am Sportplatz på idrottsplatsen
 • Hallenhockey innebandy
 • mit euch med er
 • gewinnen vinna
 • bestimmt säkert
 • ganz hela
 • auf dem Schulhof på skolgården
 • die Karte biljetten
 • Karten biljetter
 • Kommt ihr mit? Följer ni med?
 • leider tyvärr
 • freitags på fredagarna
 • immer alltid
 • später am Abend senare på kvällen
 • zu Besuch på besök
 • Ich gehe gern mit! Jag följer gärna med!
 • im Wohnzimmer i vardagsrummet
 • keine Lust ingen lust

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/alles-deutsch-7-kap-3a.10738324.html

Dela

Annonser