Alla orden Teen Life

Övningen är skapad 2019-09-25 av linahl. Antal frågor: 79.
Välj frågor (79)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • crossroads korsning
 • make decisions fatta beslut
 • local school skola i trakten
 • social sciences SO
 • sleep in ta sovmorgon
 • go along with instämma med
 • vocation kall
 • basically i grund och botten
 • hands-on praktisk
 • apprenticeship lärlingskap
 • in the field ute i arbetslivet
 • learn the trade lära sig yrket
 • so far hittills
 • go on a gap year ta sabbatsår
 • take into account ta med i beräkningen
 • particular särskild
 • technology teknologi
 • enrol ta in
 • from throughout från hela
 • furious rasande
 • engineer ingenjör
 • diffuse avdramatisera
 • exchange student utbytesstudent
 • semester termin
 • impersonal opersonlig
 • down the line bakom mig
 • school cafeteria skolmatsal
 • education utbildning
 • reason anledning
 • quality egenskap
 • locker elevskåp
 • fit få plats, passa
 • prefer föredra
 • embarrassed generad
 • benefit from ha nytta av
 • revenge hämnd
 • bump into krocka med
 • quietly lugnt och stilla
 • well behind långt bakom
 • pretend låtsas
 • pretend låtsas
 • exercise motion
 • appointment möte, tid
 • be separated skiljas
 • careless slarvig
 • text message SMS
 • ignore strunta i, ignorera
 • cancel ställa in
 • confront ställa till svars
 • spend tillbringa
 • appreciate uppskatta
 • excursion utflykt
 • owe vara skyldig
 • stink vara urdålig
 • friendship matters vänskap är viktigt
 • honestly ärligt, uppriktigt sagt
 • even though även om
 • convince övertyga
 • share dela
 • honestly uppriktigt sagt
 • update uppdatera
 • suit passa
 • cancel ställa in
 • appointment möte, tid
 • convince övertyga
 • separate skilja
 • admire beundra
 • spend tillbringa
 • ignore strunta i
 • laughter skratt
 • prefer föredra
 • even though även om
 • survey investigation
 • viewpoint opinion
 • significant large
 • requires demands
 • essential extremely important
 • ability skills
 • salary pay

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/alla-orden-teen-life.9289326.html

Dela