Alla muskler på kroppen

Övningen är skapad 2021-10-26 av annelina_. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Yttre sneda bukmuskeln obliquus externus abdominis
 • Inre sneda bukmuskeln obliquus internus abdominis
 • biceps överarm biceps brachii
 • stora bröstmuskeln pectoralis major
 • raka bukmuskeln rectus abdominis
 • skräddarmuskeln sartorius
 • fyrhövdade lårmuskeln quadriceps femoris
 • skenbensmuskeln tibialis anterior
 • mellan revbenen intercostales
 • undersida arm palmart
 • ovansida arm dorsalt
 • muskelgrupp runt ryggraden erector spinae
 • kappmuskeln trapezius
 • skuldra deltoideus
 • lyfter skulderbladet levator scapulae
 • mellan ryggrad och skulderblad, lilla rhomboideus minor
 • mellan ryggrad och skulderblad, stora rhomboideus major
 • triceps överarm triceps brachii
 • stora sätesmuskeln gluteus maximus
 • hamstrings st sm bf semitendinosus, semimembranosus, biceps femoris
 • tvillingvadmuskeln dess namn gastrocnemius
 • muskeln under gastrocnemius soleus
 • soleus + gastrocnemius =vaden = triceps surae
 • vid skulderbladets ytterkant teres major
 • bred muskel över nedre ryggen latissimus dorsi
 • inre fotknölen mediala malleolen
 • yttre fotknölen laterala malleolen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/alla-muskler-pa-kroppen.10674329.html

Dela