Alla begrepp frihetstiden

Övningen är skapad 2021-09-15 av IngridAnj. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Envälde Då har EN person all makt i landet.
 • Grundlagar Kallas de lagar som handlar om hur landet ska styras.
 • Riksdagen Består av de fyra ständerna, adel, präster, borgare och bönder. Adel och prästerna hade mest makt men var minst till antalet bara 2% av befolkningen i Sverige tillhörde dessa stränder, 90% var bönder. Riksdagen samlades minst var tredje år.
 • Riksrådet Består av kungen och 16 invalda adelsmän. Dessa 16 valdes ut av riksdagen. Riksrådet fungerade som en regering, de skulle sköta riket.
 • Efterfrågan Kallas det som många vill ha. Om efterfrågan på bostäder är stor vill många köpa bostad och priserna blir höga. Om efterfrågan är liten blir priserna lägre.
 • Export Då säljer ett land varor till andra länder.
 • Import Då köper ett land varor från andra länder.
 • Inkomst Är detsamma som pengar man tjänar.
 • Kompani Ett slags företag, bolag.
 • Ostindiska kompaniet Ett Svenskt “storföretag” som grundades 1731 av handelsmän. Kompaniet hade ensamrätt på att importera varorna te, siden, porslin, kryddor och andra lyxvaror från Kina och Indien. Det var bara detta kompani som fick köpa in dessa varor till Sverige. Dessa handelsmän blev väldigt rika. Varorna såldes på auktion.
 • Auktion Då bjuder man ut varor till försäljning. Den som lägger högst bud, det vill säga betalar mest får köpa varan.
 • Riksdagsmän Kallas de som arbetar som politiker i riksdagen.
 • Politiska partier I riksdagen på 1700-talet var grupper av riksdagsmän som ville samma sak och hade samma politiska mål.
 • Hattar Ett politiskt parti, ville att Sverige skulle satsa på att bygga upp industrin. I detta partiet fanns det många från adlen. De ville även att Sverige skulle bli en stormakt igen. De ville att Sverige skulle ta tillbaka landområden som man förlorat
 • Mössor Ett politiskt parti, ville att Sverige skulle satsa på jordbruket. I detta partiet fanns många från de lägre ständerna borgare och bönder. Ville ha fred
 • Parlamentarism Innebär att landets riksråd eller regering är vald av riksdagen/parlamentet. Riksdagen/parlamentet kan också avsätta riksrådet eller regeringen om de är missnöjda med hur landet styrs.
 • Manufaktur Små tillverkningsföretag som växte fram kring städerna under 1700-talet. Dessa var en blandning av hantverk och fabrik. Där tillverkades porslin, vapen, glas, tobak, socker, textilier och papper.
 • Stormakt Kallas ett mycket mäktigt land som påverkar många mindre länder i närheten.
 • Ekonomiskt stöd Är det samma som pengar.
 • Konsumtion Är användningen av varor och tjänster. När någon t.ex. dricker mjölk konsumerar den personen mjölk.
 • Stora daldansen Det sista bondeupproret i Sverige. Utspelades i Stockholm tusentals bönder från Dalarna protesterade mot kriget mot Ryssland. Under protesterna blev 140 bönder dödade och många andra blev skadade av svensk militär.
 • Censur Kallas det när de eller den som styr ett land vill kontrollera den information som kommer ut. De ändrar eller förbjuder ibland information.
 • Tryckfrihet Är rätten att få säga vad man vill i en tryckt skrift. Det här blev en lag som kallas tryckfrihetsförordningen.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/alla-begrepp-frihetstiden.10566479.html

Dela