Aktörer

Övningen är skapad 2018-10-15 av 3schow. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Jeremy Bentham Klassisk rättspositivism, befallningsteorin, utilitarism
 • Cesare Beccaria Brottprevention
 • Platon Objektiv rättvisa
 • Hugo Grotius Sekulariserad naturrättslära
 • John Locke Liberalism
 • Rousseau Samhällskontraktet
 • Samuel Pufendorf Naturrättslära
 • Thomas Hobbes Samhällskontraktet, suverän, fångarnas dilemma
 • David Hume Samhällskontraktet, människans oförmåga att handla långsiktigt
 • Montesquieu Maktdelningsläran
 • Paul Taylor Biocentriker
 • Thomas av Aquino Religiös naturrättslära
 • Immanuel Kant Pliktetik, antropocentrism, hypotetiska och kategoriska imperativ
 • Joseph Raz Hård rättspositivism
 • Aristoteles Dygdetiker
 • Ronald Dworkin Modern naturrätt, domarna får använda moral
 • Robert Nozick Libertarianism, självägande, principen om rättvist ursprunget förvärv
 • John Searle Institutionella fakta
 • John Rawls Socialliberalism, okunnighetsslöjan, frihetsprincipen, differensprincipen, rättvisa som skälighet
 • Llewellyn Karl Legal realism, domaren får agera rättsskapande
 • Friedrich Hayek Nomokrati
 • Lon L. Fuller Naturrätt och rättspositivism, åtta kriterier för förutsebarhet
 • Isaiah Berlin Positiv och negativ frihet
 • Aldo Leopold Ekocentriker, konsekventetik
 • Alf Ross Rättsrealism (Uppsalaskolan), prognosteorin, idealtypsdefinition av demokrati
 • Oliver Wendell Holmes Prognosteorin, the bad man's point of view
 • Wesly Newcomb Hohfeld Rättighetsschema
 • John Austin Klassisk rättspositivism, universell/partikulär rättsvetenskap
 • Hans Kelsen Modern rättspositivism, grundnorm
 • Axel Hägerström Rättsrealism (Uppsalaskolan), värdenihilism
 • Karl Marx Marxism, distrubutiv rättvisa
 • John Stuart Mill Utilitarism, liberalismens skadeprincip
 • Hart Modern rättspositivism, erkänningsregeln, primära/sekundära regler
 • Hirdman Genussystemteorin
 • Frank Regelskeptiker
 • Kennedy Regelskeptiker, juristen är en despot
 • Hedenius Äkta rättssats/oäkta rättssats
 • Lundstedt Det Lundstedtska misstaget: satser om rättigheter har inget sanningsvärde
 • Nussbaum Kapacitet, positiv frihet
 • Posner Fri marknad löser problemet med interpersonella nyttomätningar
 • Anders Chydenius Svenska liberalismens fader, friheter, jämlikhet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/aktorer.8576397.html

Dela