ÅK9 W49

Övningen är skapad 2018-12-01 av Anddob. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hell ljust
 • lockig lockigt
 • wellig vågigt
 • kurz kort
 • lang långt
 • groß stort
 • klein litet
 • dick tjockt
 • dünn tunt
 • stark starkt
 • schwach svagt
 • positiv positivt
 • negativ negativt
 • höflich hövligt
 • unhöflich ohövligt
 • aktiv aktivt
 • inaktiv inaktivt
 • ehrlich ärligt
 • falsch falskt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak9-w49.8732784.html

Dela