ÅK8 W4 Prepositioner som styr dativ

Övningen är skapad 2019-01-17 av Anddob. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • aus ut, från, av
  • außer förutom
  • bei hos, vid
  • gegenüber mittemot
  • mit med
  • nach till, efter
  • seit sedan, sedan...tillbaka
  • von om, från, av
  • zu till

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak8-w4-prepositioner-som-styr-dativ.8808426.html

Dela