ÅK8 W11

Övningen är skapad 2019-03-06 av Anddob. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • der Pieps, -e pipet
 • sich vorstellen föreställa sig
 • weinen gråta
 • das Grab, ä -er graven
 • der Wunsch, ü -e önskan
 • erfüllen uppfylla
 • Es reicht mir! Jag har fått nog!
 • der Schlaf sömnen
 • begreifen, er begreift, er hat begriffen begripa/fatta
 • die Nacht, ä -e natten
 • draußen ute
 • das Wohnzimmer, - vardagsrummet
 • singen, er singt, er hat gesungen sjunga
 • das Lieblingsplätzchen favoritplatsen
 • der Teppich, -e mattan
 • träumen drömma
 • das Ding, -e saken
 • der Papierkorb, ö -e papperskorgen
 • krachen dåna/braka
 • der Blödmann, ä -er knäppskallen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak8-w11.8942203.html

Dela