ÅK7 W5

Övningen är skapad 2019-01-27 av Anddob. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Jugendliche ungdomar
 • die Jugendlichen ungdomarna
 • die Statistik statistiken
 • der Snowboarder snowboardåkaren
 • die Piste pisten
 • brauchen behöva
 • das Rennen loppet
 • die Sprache språket
 • überall överallt
 • besonders särskilt
 • primitiv primitiv/enkel
 • besser bättre
 • Einwohner invånare
 • das Autokennzeichen registreringsskylten
 • bummeln gå o strosa
 • der Hafen hamnen
 • das Instrument instrumentet
 • eintausend ettusen
 • einkaufen handla
 • mutig modig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak7-w5.8839716.html

Dela