ÅK7 W47

Övningen är skapad 2018-11-15 av Anddob. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • der Anorak luvtröjan
 • wie viel hur mycket
 • Wie ist es? Hur är den?
 • wenigstens åtminstone
 • Schau mal! Titta!
 • schauen titta
 • die Marke märket
 • Toll! Häftigt!
 • ehrlich ärligt
 • der Geschmack smaken
 • sauer sur
 • wirklich verkligen
 • die Hauptsache huvudsaken
 • zufrieden nöjd
 • niemand ingen
 • vielleicht kanske
 • arbeiten arbeta/jobba
 • später senare
 • das Zeichen tecknet
 • wählen välja

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak7-w47.8678200.html

Dela