ÅK7 W15

Övningen är skapad 2019-04-05 av Anddob. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • angeln fiska
 • arbeiten arbeta
 • baden bada
 • etwas bauen bygga något
 • Oma besuchen besöka farmor/mormor
 • duschen duscha
 • eine Geschichte erzählen berätta en historia
 • essen äta
 • fahren åka/köra
 • feiern fira
 • etwas finden hitta något
 • frühstücken äta frukost
 • gähnen gäspa
 • gehen
 • gewinnen vinna
 • Mama gratulieren gratulera mamma
 • etwas holen hämta något
 • etwas hören höra något
 • joggen jogga
 • klingeln ringa (på dörren eller väckarklockan)
 • kochen laga mat
 • kommen komma
 • lachen skratta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak7-w15.9021424.html

Dela