Åk 913/9

Övningen är skapad 2017-09-07 av Anddob. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ganz schön riktigt
 • der Schulhof -''e skolgården
 • damals den gången/då
 • erpressen utpressa
 • helfen, er hilft, er hat geholfen hjälpa
 • er hilft mir han hjälper mig
 • spontan spontan
 • schnappen hugga tag i
 • kucken titta/stirra
 • die Clique -n gänget
 • der Typ -en typen
 • verlangen kräva
 • der Mut modet
 • etwas Cooles något häftigt
 • klauen sno
 • überlegen tänka efter
 • der Feigling, -e fegisen
 • gerade just/precis
 • riesig jättestor
 • die Welle, -n vågen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak-913-9.7467322.html

Dela