ÅK 9 W41

Övningen är skapad 2018-10-04 av Anddob. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gefährlich farlig
 • etwas schaffen klara av något
 • retten rädda
 • ausgezeichnet utmärkt
 • wischen torka av
 • der Schweiß svetten
 • die Stirn, -en pannan
 • ziehen, er zieht, er hat gezogen dra
 • das Parfüm, -e parfymen
 • merken lägga märke till
 • einladen, er lädt...ein, er hat eingeladen bjuda in
 • zufällig av en slump/slumpmässigt
 • der Anfang, ä -e början
 • schüchtern blyg
 • schnippen knäppa
 • der Finger, - fingret
 • aufgeregt upprörd/uppjagad
 • nicken nicka
 • Irre! Otroligt!
 • der Körper, - kroppen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak-9-w41.8535937.html

Dela