Åk 9 Verb från tempuspapper

Övningen är skapad 2018-01-22 av Anddob. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • wohnen bo
 • fahren åka
 • kommen komma
 • sein vara
 • werden bli, komma att, ska
 • bleiben stanna
 • gehen
 • nehmen ta
 • laufen springa
 • beginnen börja
 • sprechen tala/prata
 • liegen ligga
 • sitzen sitta
 • arbeiten arbeta
 • sehen se
 • schwimmen simma

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak-9-verb-fran-tempuspapper.7954576.html

Dela