Preteritum

Övningen är skapad 2020-01-08 av mascaro. Antal frågor: 42.
Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tomé jag tog
 • comí jag åt
 • viví jag bodde
 • tomaste du tog
 • comiste du åt
 • viviste du bodde
 • tomó han tog, hon tog
 • comió han åt, hon åt
 • vivió han bodde, hon bodde
 • tomamos vi tog
 • comimos vi åt
 • vivimos vi bodde
 • tomasteis ni tog
 • comisteis ni åt
 • vivisteis ni bodde
 • tomaron de tog
 • comieron de åt
 • vivieron de bodde
 • fui jag gick, jag åkte, jag var
 • fuiste du gick, du åkte, du var
 • fue han gick, hon gick, han åkte, hon åkte, han var, hon var
 • fuimos vi gick, vi åkte, vi var
 • fuisteis ni gick, ni åkte, ni var
 • fueron de gick, de åkte, de var
 • tuve jag hade
 • tuviste du hade
 • tuvo han hade, hon hade
 • tuvimos vi hade
 • tuvisteis ni hade
 • tuvieron de hade
 • estuve jag var
 • estuviste du var
 • estuvo han var, hon var
 • estuvimos vi var
 • estuvisteis ni var
 • estuvieron de var
 • hice jag gjorde
 • hiciste du gjorde
 • hizo han gjorde, hon gorde
 • hicimos vi gjorde
 • hicisteis ni gjorde
 • hicieron de gjorde

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/preteritum.8824787.html

Dela