Åk 9 30/8

Övningen är skapad 2017-08-25 av Anddob. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • die Brücke bron
 • die Brücken broarna
 • lang lång
 • längste längsta
 • breit bred
 • breiter bredare
 • hell ljus
 • heller ljusare
 • das Konzert konserten
 • die Konzerte konserterna
 • das Tor porten
 • die Tore portarna
 • die Schifffahrt båtturen
 • die Schifffahrten båtturerna
 • der Markt marknaden
 • die Märkte marknaderna
 • die Altstadt gamla stan
 • die Altstädte gamla städerna
 • dahinter därbakom
 • die Sensation sensationen
 • die Sensationen sensationerna
 • schweben sväva
 • das Märchenschloss sagoslottet
 • die Märchenschlösser sagoslotten
 • der Turm tornet
 • die Türme tornen
 • die Führung den guidade turen
 • die Führungen de guidade turerna
 • mitmachen följa med på
 • prächtig praktfull
 • aufbauen bygga upp
 • das Material materialet
 • die Materialien materialen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ak-9-30-8.7376759.html

Dela